BACK TO TOP

QUẦN TÂY TRƠN ỐNG SUÔNG

Style Plus

0₫

Quần tây trơn ống suông với một xếp li ở hông, có 2 túi sau và một túi nhỏ, cho phép thắt lưng uốn lại vừa vặn và thoải mái.

Quần tây trơn ống suông với một xếp li ở hông, có 2 túi sau và một túi nhỏ, cho phép thắt lưng uốn lại vừa vặn và thoải mái.
Thông tin thêm
nội dung